13. oktober 2011

Bra fremmøte, med 14 medlemmer innom. Av kveldens arbeid kan nevnes bl.a. maling av boksholdere, ballastering av smalspor, snekring av sportrasé, veiarbeide i sosialrommet, fargejustering og beplanting i fjellskråning og feilsøking på svingskive. Det ble også programmert en del dekodere og prøvekjørt noen lok.
Nattskiftet fortsattte også etter midnatt.

Fargejustering og beplanting

Ballastering av smalspor

Nytt stillverk på godsområdet

Sportrasé til oppstilling/vendesløyfe