27. oktober 2016

Kjørekveld, med 19 medlemmer og en rekke gjester innom. Mange folk i lokalet og mange tog på sporene gjorde det trangt for både folk og tog.
Togene denne gangen var -som vanlig- fra en rekke land, men hovedvekten var norske og tyske tog.
Når klokken nærmet seg midnatt var de fleste tog pakket ned.

Venter på innkjør til Solberg

Tysk godstog med 2 x BR 151

Skd 214 med tømmer som skal til Høvleriet

Grønn El13 i godstog

Britisk godstog

Godstog med Di3

Tysk ekspress med BR01

En østerriker på Solberg

Tysk passasjertog med BR03

En liten damper gjennom Mjøndalen

Trekkraft til Orientekspressen