15. september 2016

11 medlemmer møtte. Det ble avholdt 3. sesjon av messingbyggekurset. Litt arbeid på anlegget ble også gjort; på Mjøndalen ble underlaget til privetbygningen slipt plant og ved Sigdal ble det gjort litt ballastering.
Det var ingen nattskift denne gangen.

Privetbygningen på Mjøndalen

En av elevene på kurset lodder sidevegger på en Ao-vogn

Ballastering av buttspor på Sigdal