20. oktober 2011

Byggekveld, med 13 medlemmer tilstede. Det ble bygget på mange områder. Endel var fortsettelse fra forrige uke, som ballastering av smalspor, bygging av sporunderlag samt veiarbeide i sosialrommet. Av annet arbeide kan bl.a. nevnes at det ble montert en bearbeidet utgave av et stillverk på godsområdet, koblet opp lys til 3 bygninger og strukket kabler flere steder. Et av medlemmene tok ansvar for en høyst påkrevet rengjøring av sosialrommet. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Ballastering av smalspor

Rengjøring av sosialrom

Bygging av sporunderlag

Renovert stillverk