29. oktober 2015

Kjørekveld, med 21 medlemmer og 2 gjester innom. Det var mange folk og mye tog, og stasjonene ble fylt opp til siste spor etter tur. Trafikkavviklingen gikk ellers ganske greit. Det ble observert materiell fra USA, Tyskland, Sverige, Sveits, England, Italia og Japan (!) i tillegg til det sedvanlige norske.
Trafikken stilnet av noe før midnatt.

Italienske passasjervogner

Japansk lokomotiv

Langt passasjertog med El11

Britisk godstog

Passasjertog med El11

Spesialtransport…

Kipptog med El10

Type 26 på Mjøndalen

Skifting med Köf II på Rognmo