21. april 2016

14 medlemmer og en gjest innom. Arbeidene fortsatte med smalsporstasjonen, byggearbeider på Sigdal og generell detaljering på anlegget. Noen tog ble også prøvekjørt. Så ble det ryddet og støvsuget foran neste ukes kjørekveld.
Det var ingen nattskift denne gang, de siste dro hjem ved midnatt.

Ryddig lokale før kjørekveld

En rusten gammel bil har blitt hensatt ved høvleriet

Arbeid med å skjule sporene gjennom veggen

Mer sporlegging på smalsporstasjonen