Torsdag 15. mars 2007

Hele 12 medlemmer stilte denne kvelden, ett nytt medlem inklusivt. Som sist var det ledningskobling og plattformbygging som var de dominerende oppgavene. I verkstedet kom bl.a. elektronikken for vendesløyfen på plass.