Torsdag 23. februar 2006

9 medlemmer denne kvelden, som bedrev skinne- og svillemaling, stillverkskobling, bygging av stasjonspaneler samt legging av ballast. Vannet var tilbake, så vi kunne arbeide uhindret. Referenten gikk hjem noe før midnatt, og da var det fortsatt 3 stykker igjen som arbeidet. Kobling av stillverk ved kjøkkenBygging av stasjonspanel på Solberg

Kobling av stillverk ved kjøkken
Bygging av stasjonspanel på Solberg