26. juni 2014

Kjørekveld, med 17 medlemmer (inkludert et nytt medlem) og en rekke gjester tilstede. Mye folk i lokalet og en masse tog på sporene. Det var tett trafikk i en periode inntil det ble litt stillere utpå kvelden. De siste pakket sitt materiell og dro hjem litt før midnatt.

Malmtog på Solberg

Det var ikke bare referenten som tok bilder

Amerikansk kulltog

Orientekspressen

Britisk materiell parkert ved svingskiven

El11 – Superline vs. Topline

El11 med flisvogner

Godstog klart til avgang

Tysk BR03 med passasjervogner

El2 ved Mjøndalen

Arbeidstog på Rognmo

Britisk passasjertog på Mjøndalen

Nok en ‘elver, her med passasjervogner

En Gammeltysker hviler ut på Rognmo