Torsdag 6. mai 2004

8 medlemmer tilstede. Kvelden stod først og fremst i rivingens tegn, da hele den ene vendemodulen ble plukket ut og tatt fra hverandre i sine enkelte bestanddeler. «Lett vold» ble også benyttet på nabomodulen, der det ble gjort klart for ny sporinnføring. Ellers fortsatte koblingen under Mjøndalen, nok et par-tre døde spor på Rognmo ble rettet opp, noen prototyper til tunnelportaler ble skåret ut samt at alle veksler og vekselmotorer inne på verkstedet ble ferdig lagt. Det ble til og med tid til å legge sporet fra verkstedet ut i hovedlokalet. Så nå er det faktisk nytt spor fra modulanleggets bortre hjørne i lokalet, langs to vegger, inn på sosialrommet, videre rundt kjøkkenhjørnet, gjennom verkstedet og ut i lokalet igjen – en god strekning. Arbeidet ble avsluttet ved midnatt.

 

Demontering av vendemodul

Nylagt spor fra verkstedet til hovedrommet

Hårdhendt riving av K-skinner