11. oktober 2018

Byggekveld, med 15 medlemmer og en gjest tilstede. Det ble jobbet iherdig med en fjellskrent ved Sigdal, laget underlag bak Fossli stasjon samt startet oppretting av spor 1 på Fossli. Det ble også jobbet med fjernstyringen samt ryddet litt på verkstedet. Noen tog ble også prøvekjørt.

Bygging av fjell rundt tunnelåpning ved Sigdal

Prøvekjøring av lok med diverse klubbvogner på slep

Det ble lagt plater i bakkant av Fossli stasjon

MB 6600 turbuss ved Mjøndalen stasjon