Torsdag 24. november 2005

10 medlemmer var innom lokalet i løpet av kvelden. Landskapsbygging, kabling, sporunderlag, tunnelportaler, skinnemaling og ballastering var stikkordene for kvelden. Det ble ingen lang natt, de siste gikk hjem like før midnatt.