4. juli 2018

Igjen hadde vi rullatorkjøring og 6 pluss en gjest møtte opp. Det ble kjørt norsk med innblanding av et sveitsisk togsett. Temperaturen var i de øvre regioner så inntak av væske var påkrevet (kaffe). Trafikken gikk med damp, diesel og elektrisk og både gods og passasjer. Det var løselig trafikk i et par tre timer og vi avsluttet litt etter ett.

Tekst og foto:
Bodvar Haugland

Lok 225 klar til innsats

Norsk og sveitsisk togstamme på Mjøndalen

Godstogstammer på Rognmo

Lok 291 klar til avgang Rognmo