10. mai 2012

9 medlemmer møtte til denne byggekvelden. Vi fikk jobbet videre med fjernstyringen, satt opp et forsignal, kommet videre på broprosjektet, jobbet på lokstallen, bygget ferdig smalsporplattformen, montert tre vekselmotorer samt prøvekjørt noen tog.

Smalsporsplattformen er ferdig

Første forsignal på plass

Tetting av kant mellom lokstallsgulv og spor

Broprosjektet