8. november 2012

9 medlemmer og 3 gjester var innom. Vi jobbet videre med broprosjektet, fjernstyringen og landskap på Mjøndalen. Det ble montert opp et innkjørssignal på Solberg. I smalsporområdet på Solberg ble svingskivesporet ballastert og et vanntårn ble montert med litt landskap rundt.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Mer landskap rundt Mjøndalen stasjon

Innkjør Solberg

Det gror litt ved smalsporskiven