7. mai 2015

Byggekveld, med 13 medlemmer tilstede. Det ble jobbet med bl.a. kabling, detaljering og med landskap. Og så ble det prøvekjørt flere tog. Etter pølsene koste vi oss med en DVD med MJ og 1:1-tog.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Landskapsbygging på gang i sosialrommet

Noe foregår bak kratt og busker ved Gystad