5. september 2018

Rullatorfraksjonen stilte med 5 deltakere i dag. Som det fremgår, eller ikke, av dagens bilder så var det en blandet opplevelse på anlegget. Det gikk lange passasjertog, korte og lange godstog og motorvogner. Trafikken gikk i ryddige former selv om en påpekte at nogle signaler ikke viste korrekt bilde på enkelte situasjoner. Dette skal taes opp med signalavdelingen senere. Det ble servert boller med fyll og kaffe som ble nytt i ro og mak. Trafikken ble avsluttet rundt 1400 og vi forlot lokalitetene etter dette.

Tekst: Bodvar Haugland
Foto: Bodvar Haugland og John Eliassen

Et litt trist møte mellom to 64

En kommende 89

Di3 på skiva Solberg S

Di3 forvillet seg inn på Solberg Gods

CargoNet og forvillet tysk tog på Solberg P

Baneservice på Rognmo

87 og Stockholmsekspressen på Solberg

87 klar til innsats på Rognmo

86 09 klar til avgang fra Rognmo

Rc foran ‘lokstall’ bak Sigdal

Og hvor er loket… Uhellskommisjon

Lok og vogner til Hellik Teigen

Hellik Teigen neste