8. august 2019

Elleve medlemmer møtte opp denne dagen. Flere hadde tatt med seg materiell som ble prøvd på anlegget. Arbeidet ble også startet på å få satt opp et temporært stillverk på Fossli (smalsporbanen). Den siste platen bak Mjøndalen fikk også en kraftig forbedring av grøntområdet, bygninger og annet materiell. Til normal tid ble pølsene fortært. Utover kvelden dukket plutselig en tung besøkende opp fra USA. Den ble kjørt overalt også der skinnegangen ikke er kraftig nok, men baneavdelingene har enda ikke meldt om noen store skader.
Nattskiftet var på plass denne gangen.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Tar form foran utsalget

Vinteren står for døren

Challenger på besøk

Landskapet forbedres bak Mjøndalen

Motorvogn på Fossli

Start på stillverk Fossli