26. november 2015

Kjørekveld, med 18 medlemmer og 2 gjester innom. I tillegg til de sedvanlige norske togene på anlegget ble det observert britiske, tyske, sveitsiske, danske og svenske tog. Ut på kvelden stilnet trafikken noe av, slik at stasjonene kunne holdes ubetjente, og i god tid før midnatt ble de siste togene pakket vekk.

Skifting med Skd 220

Svensk passasjertog på Mjøndalen

Tysk vendetog med Silberling-vogner

Tysk TEE-tog

Britisk passasjertog

Svensk passasjertog med Rc-lok

Venter på sin tur…

En type 30 hviler ut på Rognmo

Svensk motorvogn med slep («ost»)

Gammelt norsk passasjertog med type 17

Skifting med Skd 206

Type 26 med gods på Rognmo

Tysk skinnebuss

Dobbel Di8 på Mjøndalen

Flisvogntog med Di3