Torsdag 15. mai 2008

Bra fremmøte, med totalt 10 medlemmer. To mann utgjorde kabelkoblingsgruppen, med innsatspunkt på hvert sitt sted: Under godsbanegården ble det koblet opp flere spor slik at vi nå har 6 spor tilgjengelig, i sosialrommet ble det koblet ledninger til vekselen til Larsens tapperi samt ryddet opp i gammel midlertidig kabling. Arbeidet ved tunnelåpningen ble ferdigstilt, med planting av trær, gresstuster og maling av tunnelportal. To mann fortsatte ryddeinnsatsen, slik at vi får bedre plass i lokalet. Når referenten dro hjem ved midnatt, var fortsatt tre mann i fullt arbeide.