31. mars 2022

Kjørekveld, med 11 medlemmer og en gjest innom. Mye trafikk på sporene, men vi var tidvis plaget med signalfeil. Dette ble etter hvert utbedret, slik at trafikken siste del av kvelden fløt bra. Norske, svenske og tyske tog utgjorde trafikken og ved 23-tiden ble de siste togene pakket ned.

Nohab i Great Northern-lakkering på Mjøndalen

Tysk motorvognsett VT 08 på Mjøndalen

Tysk godstog trukket av BR 50

CD 66 med containervogner

CD 312 på Solberg stasjon

Type 26 foran en rekke teakvogner

Type 21 på vei mot Solberg

Avsporingsuhell ved Solberg Skifte

Bilvogn fra gamle dager