Torsdag 26. juni 2008

Kjørekveld, med 9 medlemmer og en gjest innom. Vi hadde en god trafikkavvikling, som mye skyldtes at de viktigste stasjonene ble bemannet etter tur. Hovedvekten av kveldens rullende materiell var amerikansk, men der var også en god del norsk materiell på sporet. Kjøringen ble avsluttet ca en halvtime etter midnatt.