19. oktober 2017

Byggekveld, med hele 17 medlemmer tilstede. Det ble også denne uken jobbet med mange forskjellige ting, som f.eks. detaljering ved Myra, signalmontering på Mjøndalen, rensk av gammelt landskap bak Mjøndalen, sporlegging og kabling ved Kobbarvik, arbeid med bakgrunn ved Sigdal og kabling av lamper ved Solberg godshus. I området ved søppeldunken reiser det seg et rammeverk som, når det blir ferdig, skal huse avfallshåndtering, garderobe og… …et boligområde.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

To overglade herrer som burde ha holdt seg hjemme

Lys i lampe ved Solberg godshus

Sporet til Mjøndalen er blitt skjøtt sammen igjen

Det kommer opp signaler ved Mjøndalen

Det arbeides med bakgrunn ved Sigdal

Rammeverk som skal romme mye…