14. september 2017

Byggekveld, med 14 medlemmer tilstede. Hovedarbeidet for kvelden var rydding og klargjøring foran «åpen dag» på lørdag, men vi fikk også plantet en del grønt, og hengt opp innrammede Dovregubben-tegninger i taket. Noen tog ble også prøvekjørt. Vi fikk servert lettsprengte pølser utpå kvelden.
Nattskiftet fortsatte lengre enn oss andre.

Anlegg og lokale i presentabel tilstand

Det gror ved Mjøndalen

Det gror ved Kobbarvik

Dovregubben-tegninger i glass og ramme