25. august 2011

Kjørekveld, med 18 medlemmer og et par gjester tilstede. Det var en mengde flotte tog å skue, noen av dem kan sees på bildene. Det var overvekt av norske tog, men det ble også observert amerikanske, tyske, sveitsiske, franske og belgiske tog.
Godsområdet har nå utkjør fra begge ender, etter en hemmeligholdt montering av det manglende sporstykket ved midnattstider torsdagen i forveien.
Det ble servert vrengte pølser utpå kvelden, deretter fortsatte kjøringen frem til noe før midnatt.

Solberg stasjon

Norske og tysk/sveitsisk tog på Solberg

Gammelt norsk på Rognmo

Møte mellom storheter på Gystad

Fra godsområdet

En kjørbar, men uferdig Skd224 fra Skala Design

Fremme ved sin endestasjon...