Torsdag 25. mars 2004

Kjørekveld, og som vanlig godt besøkt med 10 medlemmer og en gjest tilstede. Det ble kjørt tett med tog til langt utover kvelden, bare avbrutt av den obligatoriske pausen med pølser og brus. De siste pakket sammen sitt rullende materiell og forlot lokalet noe før midnatt.
Bildene viser noe av materiellet som trafikkerte linjene denne kvelden; sveitsisk, tysk, norsk og amerikansk.

En amerikansk RS-2

Tett trafikk på anlegget

Tysk øverst, sveitsisk nederst