Torsdag 21. august 2008

Totalt var det 11 personer tilstede, inkludert et par foreldre og et tidligere medlem. Første strøk maling ble lagt på omrammingen til takvinduet, et av våre juniormedlemmer fikk introduksjonskurs i «kunsten å lodde», mens det bak godsområdet ble lagt flere meter H0m-spor. En ny veksel på godsområdet ble også montert, og det ble også gjort videre arbeid på H0m-traséen. Rundt midnattstider ble det gjort litt rydding i lokalet med tanke på neste ukes kjørekveld.