Torsdag 4. august 2005

Kvelden begynte rolig, men etter at Per Roar hadde kommet tok det av. Så i løpet av kvelden hadde vi fått på plass dreieskiven på Rognmo!! Vi måtte også trylle fram noget Märklin utstyr for å få tak i 14 volt vekselstrøm. I tillegg ble også frontplaten på Rognmo malt grå. Så de 6 medlemmene som var innom gjorde en stor innsats.
Nattskiftet ga seg litt over 0115.

Tekst og foto: Bodvar Haugland