3. februar 2011

Også denne uken fikk vi et nytt medlem i klubben, det betyr at vi var 10 medlemmer og 3 gjester tilstede. Dette ble en typisk «trivelig sosial kveld», hvor ikke bygging av anlegg ble mest prioritert. Noe ble allikevel gjort, som arbeidet med en veitrasé på fjelltoppen, maling av gjerde langs sporet ved nødutgangen, kobling av ledninger og arbeide med stillverkskasse til smalsporbanen. Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Veitrasé

Sparkling av stillverkskasse