12. september 2015

DMJK arrangerte «åpen dag» mellom kl. 1200 og 1600, og vi var 13 medlemmer som holdt hjulene igang. Masse flott materiell var på sporet, bildene viser bare noe av det.

Materiell på smalspordelen

En Dovregubbe på Mjøndalen

67-sett

Containertog med Di4

Type 15 på Rognmo

Robeltralle

Fra Solberg skifteområde

Et par motorvogner på Rognmo

El2 og El13