Torsdag 17. juli 2003

Det var 3 som møtte opp og rustmalte skinner og laget stoppbuffere på Rognmo stasjon. Dagen ble avsluttet tidlig, kl. 23.30.