14. februar 2013

Byggekveld med bra fremmøte, hele 16 medlemmer var innom. Av kveldens arbeidsoppgaver kan nevnes: Bygging av stoppbukker til Mjøndalen, ballastering av spor ved svingskive, reparasjon av elektrisk tilførsel på en veksel, arbeid med bakgrunnsplate langs murvegg i sosialrommet og arbeide med fjernstyringen. Et av medlemmene hadde også støpt en mengde fjellformasjoner i gips slik at vi kunne komme videre med den lille fjellknausen ved Solberg. Noen tog ble som vanlig prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Prøvemontasje av bakgrunnsplate

Bygging av stoppbukker ved Mjøndalen

Ballast og litt grønt ved svingskiven

Fjellknaus ved Solberg