29. september 2016

Kjørekveld, med 19 medlemmer og en gjest tilstede. Det var tett med tog på sporene, men teknikken fungerte godt etter at den innledende signalfeilen forsvant. Ut på kvelden ble det servert pølser, tildels lettsprengte. Når klokken nærmet seg midnatt var de fleste tog pakket ned.

Di7 til skifting av sovevogn

Containertog på Solberg stasjon

Britisk passasjertog

Godstog med grønn Di3

Type 17 på Rognmo

Skifteuhell ved Solberg godsrampe, El10 i grusen

Britisk godstog med tankvogner

Di2 ved svingskiven på Solberg Skifte

Nordlandstog med Di4

Grønn El13 med teakvogner

El13 med stålvogner

El17 med B7-vogner

Ikke alle klubber har eget tog…

Skd 206 forsøker å trekke løs fastrustet tankvognvrak

Stortysker i godstog