23. februar 2012

Kjørekveld, med 16 medlemmer og et par gjester innom.
Det var svært tett trafikk på sporene, slik at både Mjøndalen, Sigdal og Solberg stasjon måtte melde «full stasjon» til tider. Men bortsett fra dette, gikk avviklingen av trafikken greit.
Det hele stilnet av ved 23-tiden.

En "road switcher" på vei mot Solberg

"Glaskasten" ved Mjøndalen stasjon

BR66 på Rognmo

Levering av råvarer til Larsens Tapperi

Mye materiell oppstilt på godsområdet

Et 93-sett på Gystad

Fra Solberg stasjon