23. juni 2011

8 medlemmer tilstede. Forrige ukes arbeidsoppgaver ble i stor grad videreført. Fjellskråningen ved nødutgangen ble begrodd og det ble gipset rundt den uferdige delen. Fjellet ved Solberg fikk flere gipsbiter på plass til den store fjellskråningen og arbeidet på stillverkskassen til Høvleriet fortsatte. I sosialrommet ble et veistykke utbedret med sparkel. Siste del av kvelden gikk med til støvsuging av spor og litt rydding i lokalet i forbindelse med neste ukes kjørekveld.

Det var ingen nattskift denne gang heller, sistemann dro hjem litt over midnatt.

Fjellskråningen ved nødutgangen

Høvleriets stillverkskasse