Torsdag 29. november 2007

Kjørekveld, med en rekke gjester tilstede. Første del av kvelden var det bare 3 medlemmer, men antallet tok seg opp utover kvelden og totalt var 7 medlemmer innom. Vi slet enormt med digitalanlegget inntil vi byttet sentralenheten utpå kvelden. Togtrafikken tok seg da opp, men det var aldri snakk om køkjøring denne kvelden. De siste dro hjem igjen noe etter halv tolv.