11. oktober 2012

Byggekveld, med 12 medlemmer tilstede. Vi jobbet videre på broprosjektet, spor, fjernstyringen, veibroen i sosialrommet og lokstallen. I tillegg ble det prøvekjørt intet mindre enn 4 nyinnkjøpte Trix Stortyskere samt noen andre lokomotiver.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Motorisert smalsporsvingskive er ankommet, klar for innmontering

Alle lokstallsdører er på plass, takjustering pågår

Her blir det nok "Buss for tog" kommende kjørekveld...