6. juni 2019

Byggekveld, med 12 medlemmer til stede. Det ble detaljert videre ved sagbruket ved Mjøndalen, snekret på det som skal bli garderobe, og fjernstyringen av anlegget ble testet. To mann jobbet med landskap langs smalsporbanen. Det var ingen nattskift denne gang.

Landskapsbygging langs smalsporbanen

Landskapsbygging langs smalsporbanen

Maling av bakvegg til garderobe

Detaljering ved sagbruket