Torsdag 1. mai 2008

«Dobbel» helligdag, men det forhindret ikke 7 medlemmer fra å stille opp til byggekveld. Det var duket for litt storrydding i lokalene denne kvelden, men det også gjort diverse arbeid på anlegget som: Kobling av ledninger, reparasjon av spor, gipsing rundt tunnelåpning i sosialrommet og også litt landskapsbygging på vanskelig tilgjengelige steder (se bilde til høyre). Referenten dro ved midnatt, da var fortsatt to mann i fullt arbeide.