Torsdag 1. april 2004

6 medlemmer fant veien til klubblokalet. Mestparten av arbeidet denne kvelden var konsentrert om Mjøndalen stasjon. Skinnene mellom de to seksjonene ble kappet og loddet fast til messingskruer (se bilde), slik at seksjonene skal være istand til å tåle transport. Nå har vi også helt spor fra modulanlegget og helt inn til kjøkkenkroken, og formannen fikset den kranglende vekselmotoren på Rognmo. Nattskiftet fortsatte sitt arbeid på anlegget til godt etter midnatt.

Skjøting av spor på Mjøndalen