4. oktober 2017

Det har igjen vært rullatorkjøring. 7 personer stilte opp til kaffe og kjøring av diverse togstammer. Det gikk helst i gods selv om også passasjerene fikk det de trengte. Dog var det en som absolutt ville ned i undergrunden. Dette gikk ikke helt bra slik at diverse akrobatiske øvelser måtte utføres. Dessverre var fotografen ikke helt klar da dette skjedde, så dokumentasjon finnes ikke.
De vedlagte bildene viser bare en del av det som ble benyttet denne dagen.

Tekst: Bodvar Haugland
Foto: Bodvar Haugland og John Eliassen

Persontog til Sverige

411 med godstog på Solberg

Godstog på natten ved Mjøndalen

Motorvogn på Rognmo

Motorvogn til Solberg. Langveisfarende godstog

Stortysker venter på oppdrag

Ventende tog på Solberg

Tysk godstog med BR50

Konduktørvogn i norsk godstog

En liten tysk damper

Godstog med type 15

Sveitsisk Krokodille

Motorvogn type 86 på Gystad

Østtysk passasjertog på Gystad

Svensk passasjertog på Solberg