13. april 2017

Skjærtorsdag møtte 6 medlemmer og 1 gjest opp til det som ble en kombinert bygge- og kjørekveld. Prøveutsetting av gardsbruk, påbegynt tunnelinngang i Sigdalskroken og planting av ugress diverse steder. I tillegg ble noe påskeutfart besørget av både tysk og norsk materiell.

Tekst og foto: John Eliassen

Prøvemontering av gardsbruket til Sebedeus Råtemyr

El 10 sørget for at det var ved nok

El 17 tok seg av påsketuristene

Tyske påsketurister ankommer Solberg stasjon

Test av tysk motorvognsett