14. oktober 2010

9 medlemmer møtte. Vi fikk gjort mye arbeid, fordelt over nær sagt alle steder i lokalet. En satt i sosialrommet og bygget på Mjøndalen stasjonsbygning, en annen satt i verkstedet og jobbet med stillverksbygging, en tredje laget kabler og panel til digitalstyringen, en fjerde bygget landskap langs ytterkanten av anlegget, en femte laget rampe for godsspor ved Solberg samt landskap rundt tunnelåpninger. Inne i kjøkkenkroken jobbet to mann med Txp-plassen.
Nattskiftet fortsatte arbeidet også etter midnatt.

Flere meter nytt landskap langs yttersiden, i bakgrunnen skimtes Mjøndalen stasjon

Godsrampe ved Solberg