Torsdag 13. mai 2004

6 medlemmer dukket opp. Også denne gang var det bra arbeidsinnsats å spore. I verkstedet ble alle fire gjennomgangssporene ferdig lagt, enda flere ledninger kom på plass under Mjøndalen og ikke minst, mye ble gjort på den nye svingen ut fra Rognmo. Det ene bildet viser den nye svingen, det andre bildet viser formannen iferd med å lage en overgang fra det gamle anlegget, med K-skinne (ca kode 107) til Peco kode 100 og deretter overgang til Peco kode 75, som vi nå «standardiserer» på.

Den nye svingen ut fra Rognmo

Overgang fra grovt Märklin-spor til Peco kode 75