Torsdag 17. mars 2005

6 medlemmer og en gjest. Vi fikk strukket noen nye ledninger og ordnet opp i noen gamle. Likeledes ble det lagt ballast og pyntet opp på deler av det gamle anlegget. Det ble også arbeidet på sportraseen under Mjøndalen stasjon. Nattskiftet holdet ut til godt etter midnatt.