14. mars 2013

15 medlemmer møtte. Vi jobbet med stoppbukker på Mjøndalen, fjernstyring, plattform på Solberg, kabling og ballastering av spor i sosialrommet samt sporlegging ned mot oppstillingsområdet. Endel tog ble også prøvekjørt.

Ballastering av spor ved broen i sosialrommet

Plattform og vei for bagasjetraller på Solberg

Testkjøring av britisk motorvognsett