6. juli 2022

Da møttes 8 personer til en dag med kjøring, kaffe og kake. Dessverre ble det litt redusert kjøring da man oppdaget at X-bussen hadde noen problemer. Hva disse problemene er, kan ikke sies på nåværende tidspunkt, men må undersøkes nærmere i morgen. Pga. denne feilen fungerte derfor ikke styringen av signalene. Det kom ikke informasjon inn i systemet gjennom X-Bus. Isteden ble det utført sjekking av nye lok og kjøring av en del tog på anlegget. Undertegnede var opptatt med problemene slik at kameraet ikke ble tatt fram. Derfor ble det ingen bilder denne gangen. I to-tiden hadde de fleste forlatt åstedet.

Tekst: Bodvar Haugland