1. februar 2018

Byggekveld, med 9 medlemmer tilstede. Av kveldens arbeidsoppgaver kan nevnes at vi plasserte ut detaljer, monterte gjerde ved Mjøndalen og renset sporet i smalsportunnelen ved Solberg.
Det var ingen nattskift denne gangen.

Det ble satt opp gjerde mellom kalkbrenneri og Mjøndalen stasjon

En fuglevenn har satt opp en fuglekasse på ei furu

Endelig kunne vi kjøre gjennom tunnelen igjen!