29. april 2010

Kjørekveld, med 14 medlemmer og en gjest innom. Som vanlig var det materiell fra mange land på sporene, men hovedtyngden lå på litt eldre norsk materiell. Trafikken ble satt på hold mens pølser ble servert, deretter fortsatte det til de siste dro hjem litt etter midnatt.

En stille stund på Rognmo

Travelt ved Solberg stasjon