Torsdag 31. mai 2001

Nå begynte alvoret. Hvordan skulle vi sette opp materialene slik at det passet, ble inngående og entusiastisk diskutert. Etter nogle timer var de første bjelkene slått opp og vi hadde fått satt opp en mal på hvordan dette skulle gjøres. Den første spikeren ble slått i torsdag 31.05.01. Vi rakk å feste 2 bjelker av et utall før kvelden ble slutt. Vi bar også opp den siste isolasjonen, så nå er alt klart for jobbing. Vi var 5 personer, foruten 2 «utenforstående» som kom på besøk og fikk en hyggelig prat.